شبکه های اجتماعی

گروه و کانال های فعال در ایتا

 

خادمیاران افتخاری مسجد

برای عضویت در این کانال باید فرم مورد نظر را پرکنید

و یا با مدیر کانال هماهنگ کنید 09158994845

***********************

کانون فرهنگی

***********************

اندیشه ورزان

***********************

گروه اطلاع رسانی از برنامه های

مسجد و حسینیه الله اکبر

عضویت در کانال ایتا

https://eitaa.com/MASJED_ALLAHAKBAR

***********************

بازارچه مسجدی ها

 

***********************