کلاس های آموزشی

برگزاری اولین دوره آموزشی

فتوشاپ (مقدماتی)

روزهای زوج مخصوص برادران و روزهای فرد مخصوص خواهران

در مسجد و حسینیه الله اکبر