قاری شو

مسابقه شماره سه

قاری شو
بدون اشتباه یکی یا چندتا از سوره های زیر را حفظ کن و بخوان و جایزه بگیر

۱.سوره توحید
جایزه نفر اول تا سوم…
سنین… الی … سال

۲.سوره حمد
جایزه نفر اول تا سوم…
سنین… الی … سال

۳.سوره ناس
جایزه نفر اول تا سوم…
سنین… الی … سال

۴.سوره نصر
جایزه نفر اول تا سوم…
سنین… الی … سال

۵.آیت الکرسی
جایزه نفر اول تا سوم…
سنین… الی … سال

۶.دعای سلامتی امام زمان عج
جایزه نفر اول تا سوم…
سنین… الی … سال

۷.دعای عظم البلا
جایزه نفر اول تا سوم…
سنین… الی … سال

۸.صلوات خاصه امام رضا ع
جایزه نفر اول تا سوم…
سنین… الی … سال

ارسال فیلم کوتاه (مجازی)

اهدا جوایز حضوری در مسجد