کتابخانه مجد

عضویت در کتابخانه

 

 

 

مدارک مورد نیاز برای عضویت در کتابخانه

1.تکمیل فرم عضویت

2.کپی کارت ملی و شناسنامه  یک عدد

3.عکس 4*3 یک قطعه

4.پرداخت حق عضویت سالانه

5.پرداخت هزینه صدور کارت

 

قوانین کتابخانه

1.استفاده از کارت عضویت فقط

برای صاحب کارت مجاز است.

2.استفاده از خدمات کتابخانه فقط

با ارائه اصل کارت میسر است.

3.مدت زمان امانت کتاب یک هفته می باشد.

 

گروه فرهنگی مسجد و حسینیه الله اکبر

تلفن راهنما : 09158994845

 

 

نذر کتاب – نذر فرهنگی