جوانان و نوجوان

مسجد خانه امن الهی است اینجا میزبان خداست

تعلل نکن ، قدم بگذار به درون ، اینجا مسجد است

خانه‌ی امن الهی ، درب آن بی منت به روی همه باز است

به روی تو ، به روی من و به روی همه بندگان

به اطلاع جوانان و نوجوانان عزیز می رساند هیئت امنا مسجد بر اهمیت خدمت بهتر

به شما عزیزان تاکید ویژه داشته لذا شما می توانید

سوالات شرعی ، دینی و اعتقادی ، مشکلات خانوادگی و اجتماعی

خود را به صورت خصوصی با مشاورین معتمد و متعهد این مکان مقدس در میان بگذارید.

مسجد حامی و پشتیبان شما عزیزان می باشد

هیئت امنای مسجد حسینیه الله اکبر

تلفن های راهنما: 09158994845 و 09150975997