صندلی

آگهی شماره 1
به نام خداوند بخشنده مهربان
صندلی پلاستیکی

 

 

به یکصد عدد صندلی پلاستیکی جهت استفاده در (جشن و اعیاد)
داخل مسجد و محوطه جلوی مسجد فورا نیازمندیم.

#وقف_مسجد

گروه فرهنگی مسجد و حسینیه الله اکبر

تلفن راهنما : ۰۹۱۵۸۹۹۴۸۴۵