صبر و بردباری

صبر و بردباری در کلام اهل البیت علیهم السلام

رسول اكرم صلى الله عليه و آله :
💐صبر سه نوع است: صبر در هنگام مصيبت، صبر بر طاعت و صبر بر ترك گناه.
📚كافى، ج2، ص91، ح15

امام على عليه السلام :
💐صبر آن است كه انسان گرفتارى و مصيبتى را كه به او مى رسد تحمل كند و خشم خود را فرو خورد.
📚غررالحكم، ج2، ص69، ح1874

رسول اكرم صلى الله عليه و آله :
💐صبور سه نشانه دارد : اول آن كه سستى نمى كند ، دوم آن كه افسرده و دلتنگ نمى شود و سوم آن كه از پروردگار خود شِكوه نمى كند ؛ زيرا اگر سستى كند، حق را ضايع كرده، و اگر افسرده و دلتنگ باشد شكر نمى گذارد و اگر از پروردگارش شكوه كند او را معصيت كرده است .
📚علل الشرايع، ج2، ص498، ح1

رسول اكرم صلى الله عليه و آله :
💐صبر چهار شعبه دارد : شوق، ترس، زهد و انتظار ، هر كس شوق بهشت داشته باشد ، از هوا و هوس دست مى كشد و هر كس از آتش بترسد، از حرام ها خود را نگه مى دارد و هر كس به دنيا بى اعتنا باشد ، گرفتارى ها را به چيزى نگيرد و هر كس منتظر مرگ باشد ، در كارهاى خير بكوشد .
📚كنزالعمال، ج1، ص285، ح1388

رسول اكرم صلى الله عليه و آله :
💐كسى كه سه خصلت در او باشد خداوند خير دنيا و آخرت را براى او فراهم مى كند: خشنودى به مقدّرات، صبر در بلا و دعا در سختى و راحتى .
📚بحارالأنوار، ج68، ص156، ح71

امام كاظم عليه السلام :
💐بر طاعت خدا صبر كن و در ترك معاصى او شكيبا باش ؛ زيرا دنيا لحظه اى بيش نيست.
آنچه گذشته جاى شادى و غم ندارد و از آنچه نيامده نيز خبرى ندارى . پس لحظه اى را كه در آن به سر مى برى ، صبور باش چنان كه گويى خوشبخت و خوشحالى .
📚بحارالأنوار، ج75، ص311، ح1

امام على عليه السلام :
💐در برابر دنيايى كه گرفتارى آن، مانند خواب هاى پريشان شب مى گذرد شكيبا باش.
📚بحارالأنوار، ج40، ص348، ح29

رسول اكرم صلى الله عليه و آله :
💐براستى كه كمك از جانب خداوند به اندازه هزينه مى رسد و صبر از جانب خداوند به اندازه گرفتارى مى آيد.
📚كنزالعمال، ج6، ص347، ح15993

امام على عليه السلام :
💐اگر صبر كنى مقدرات الهى بر تو جارى مى شود و اجر خواهى بُرد و اگر بيتابى كنى باز هم مقدرات خداوند بر تو جارى مى شود و گناهكار خواهى بود.
📚جامع الأخبار، ص316، ح882