سوالات شرعی خود را از ما بپرسید

ارتباط با ائمه جماعت مسجد

  سوالات شما در اسرع وقت پاسخ داده میشود

   

  احکام رهن و اجاره

  احکام کسب و کار

  احکام نذر و نذورات

  احکام وقف

   

  احکام روزه