دعای پرفیض کمیل

دعای پرفیض کمیل

پنجشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء

(وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا)

خدايا ! به عزّتت در همه ى احوال و در همه ى امور بر من رئوف و مهربان باش

#مبلغ_کار_خیر_باشیم