دعای پرفیض توسل

دعای پر فیض توسل

سه شنبه هر هفته بعد از نماز مغرب و عشاء

(یا وجیها عندالله اشفعی لنا عندالله)

ای آبرومند نزد خدا، شفاعت کن برای ما نزد خدا

#مبلغ_کار_خیر_باشیم