درخواست_همکاری_یک

#درخواست_همکاری
شماره یک

از علاقمندان ، صاحب نظران و دغدغه‌مندان حوزه فرهنگی با محوریت مسجد تقاضا می شود

تا طرح ، ایده و پیشنهادات خود را به آیدی ایتا ارسال نمایند Masjed_12@

محورهای فراخوان

۱. راه های جذب جوانان و نوجوانان به مسجد
۲. راههای ایجاد امید آفرینی و نشاط معنوی
۳. راه های ایجاد روحیه وقف ، جذب بانی و خیّر
۴. ایجاد اشتغال و درآمدزایی در بخش خانگی

معیارهای ارائه طرح ، ایده و پیشنهادات

۱. قابلیت استفاده برای عموم مردم
۲. شیوایی و وضوح ایده
۳. نوآوری و خلاقیت
۴. تناسب با فضای مسجد
۵. قابلیت اجرایی طرح
۶. کم هزینه بودن

جهت نیاز به مراجعه حضوری

برای هماهنگی با شماره 09150975997 تماس بگیرید

آدرس؛ بلوار قرنی چهارراه مجد بین مجد ۳۵ و ۳۳

گروه فرهنگی مسجد و حسینیه الله اکبر