خبرنگار شو

 

 

مسابقه جذاب خبرنگار شو

از علاقمندان به حرفه خبرنگاری دعوت می شود

تا با ارائه یک گزارش کوتاه در قالب

(متن ،صوت و یا تصویر)

از یک اتفاق و رویداد واقعی گزارشی کوتاه تهیه کنند.

آثار خود را به ایدی تلگرام و یا ایتا ارسال نمایید 

 

گروه فرهنگی مسجد و حسینیه الله اکبر